ארכיון של: יולי 2018

תוקפם של דרכונים אלקטרוניים יוארך ל-10 שניםעבור אזרחים רומניים מעל גיל 18

עבור אזרחים רומניים מעל גיל 18, הדרכונים האלקטרוניים יהיו תקפים לעשר שנים ולא לחמש שנים, כפי שהיהעד כה, בהתאם להוראה